Tiếng Nhật “lóng”

Tiếng Nhật “lóng”

Giả sử bạn cho rằng mình đã master tiếng Nhật, học đủ các loại giáo trình, thi N2-N3 rồi sang Nhật, tự tin rằng mình có thể giao tiếp trôi chảy. Thế nhưng, sự đời lại không như thế, bạn bè xung quanh nói chuyện ầm ầm, bằng tiếng Nhật mà bạn chả hiểu mô tê gì, vô vàn từ và cấu trúc mà bạn không thể tìm thấy trong bất cứ sách vở nào mình học từ trước đến nay, vì sao ??? Vì tiếng lóng đó, tiếng lóng thì không có trong sách đâu, chỉ học lỏm được thôi. Sau đây là một số từ lóng tiếng Nhật phổ biến mà bạn thường được “nghe”. Tiếp tục đọc