Thần đạo Shinto (P3): Thủy tổ của Thiên hoàng

Thần đạo Shinto (P3): Thủy tổ của Thiên hoàng

Thiên hoàng đầu tiên của nước Nhật là ai ? Tiếp tục đọc

Nhật kí học thi N3 [kết thúc]

Nhật kí học thi N3 [kết thúc]

Vâng, mình đã sống sót trở về sau kì thi, sau khi đi “tự thưởng hậu thi”, bây giờ mới có thời gian ngồi lại để tổng hợp kết thúc nốt phần nhật kí N3 (7/12/2014).

Tiếp tục đọc