Sốc (shock) văn hóa (P5): 8 điều ở Nhật không bị coi là thô lỗ

Sốc (shock) văn hóa (P5): 8 điều ở Nhật không bị coi là thô lỗ

Nhật Bản nổi tiếng là một nơi có nhiều phép tắc, lễ nghi và nhiều lúc rất cứng nhắc. Tuy nhiên, có rất nhiều thứ thông thường được coi là “thô lỗ” nhưng sang Nhật lại trở thành một điều hết sức bình thường. Trong đó có nổi bật 8 điều sau. Tiếp tục đọc