Cần chuẩn bị những gì trước khi sang Nhật du học

Cần chuẩn bị những gì trước khi sang Nhật du học

Dạo gần đây số lượng học sinh, sinh viên sang Nhật Bản để học và làm ngày càng tăng. Ngắn hạn cũng có mà dài hạn cũng có, vậy thì trước khi sang Nhật chúng ta cần chuẩn bị những gì? Dưới đây là một số gợi ý.

Tiếp tục đọc