Những cách nói giống như …です

Những cách nói giống như …です

Gần như trong mọi khía cạnh đời sống của người Nhật, từ ngôn ngữ, văn hóa cho đến ẩm thực, công nghệ, các bạn sẽ thấy rất nhiều mức thể hiện sự lịch sự. Thông thường sẽ có 3 mức độ lịch sự (thậm chí nếu phân tích tỉ mỉ thì có đến 9 mức độ khác nhau ). Cách dùng thì tùy vào việc bạn có biết người mình đang nói chuyện cùng không, tuổi của bạn so với họ, mức độ thân thiết, mục đích khi nói của bạn,… và ti tỉ điều nữa mà nhiều khi chính người Nhật cũng không thể lí giải tại sao. Và hôm nay chúng ta đến với các cách nói và thẻ hiện mức độ lịch sự của です.

Tiếp tục đọc