Những từ ghép với 気

Những từ ghép với 気

Nếu như đã học tiếng Nhật được một thời gian, các bạn sẽ để ý thấy rằng có một số từ xuất hiện rất nhiều, và một mình nó tạo thành rất nhiều các từ ghép khác nhau. Một trong số đó là từ 気 (ki). Bài viết này chỉ đưa ra một số từ ghép đi kèm với 気 quan trọng và hay dùng nhất mà các bạn không thể không nhớ nếu muốn giao tiếp tốt tiếng Nhật.

(trong bài có sử dụng một số hình ảnh của Chitanda Eru do tác giả là fan cuồng của Hyouka 😀 )

Tiếp tục đọc