Sốc văn hóa (P10): Phân loại Rác

Sốc văn hóa (P10): Phân loại Rác

Nhật Bản là một trong những thành phố sạch sẽ nhất thế giới. Thế nhưng khi sang đến Nhật Bản, có một điều rất kì lạ là bạn không thể tìm đâu ra được thùng rác. Còn nếu như có may mắn tìm thấy thùng rác để vứt thì cũng đừng vội mừng, bởi vì không chỉ có 1 chiếc thùng duy nhất ở đó mà sẽ có đến 5 loại thùng rác khác nhau, và nhiệm vụ của bạn là chọn đúng thùng nào để vứt rác vô.

Tiếp tục đọc