Sốc (shock) văn hóa (P4): Cúi đầu

Sốc (shock) văn hóa (P4): Cúi đầu

Tiếng Nhật là Ojigi (お辞儀). Nhắc đến người Nhật, người ta nghĩ ngay đến cúi đầu. Văn hóa cúi đầu đã ăn sâu vào tâm thức và xã hội Nhật Bản, nó thường xuyên đến nỗi người ta cúi đầu như thể một phản xạ tự nhiên vậy. Với những người nước ngoài như chúng ta thì cúi đầu là một cái gì đó rất lạ, đôi khi còn thấy hơi kì cục vì Việt Nam mình không có cúi đầu. Tuy nhiên, nhập gia thì tùy tục, để tránh lâm vào những tính cảnh bối rối và có những ứng xử thích hợp với văn hóa giao tiếp của người Nhật thì chúng ta cũng nên tìm hiểu một chút về văn hóa cúi đầu của họ. Tiếp tục đọc