Nhật kí học thi N3 [Còn hơn 2 tuần]

Nhật kí học thi N3 [Còn hơn 2 tuần]

Yeah, đã 3 tuần trôi qua kể từ bài nhật kí số 2, nhanh thật đó. Với kế hoạch đề ra là ngày 12/11 sẽ hoàn thành nhưng vì một số lí do mà đến ngày 14/11 mới hoàn thành, hôm nay rảnh rang ngồi ghi lại. Đén ngày hôm qua, 15/11 mình đã nhận được giấy báo dự thi, như vậy là giờ G cũng sắp điểm rồi. Từ giờ sẽ là cuộc chạy nước rút đây.

Tổng kết giai đoạn : 26/10 – 14/11 

Kế hoạch nước rút: 17/11 – 4/12 (luyện đề)

Ngày 6/12 (thứ 7) là ngày đi xem số báo danh, phòng thi,… lúc về tốt nhất nên để não nghỉ ngơi, xem anime hay movie gì đó để lấy chút “hên”. Ngày 7/12 (chủ nhật) thi cho tốt. Tiếp tục đọc

Advertisement