Meet And Speak [Vietsub]

Meet And Speak [Vietsub]

Như các bạn đã biết, NHK World là một kênh rất tuyệt vời với nhiều chương trình hay và bổ ích nhằm đưa tri thức và văn hóa Nhật Bản phổ biến rộng rãi trên Thế giới. Một trong những chương trình đó là Meet and Speak. Tiếp tục đọc