Moshi moshi có nghĩa là gì ?

Moshi moshi có nghĩa là gì ?

Chắc chắn các bạn đều đã từng nghe đến “moshi moshi” rồi. Đây là từ dùng khi nghe điện thoại trong tiếng Nhật, tương đương với từ “A lô” trong tiếng Việt. Vậy thì từ “moshi moshi” có nghĩa là gì và tại sao nó lại được dùng như từ đầu tiên khi trả lời điện thoại ? Tiếp tục đọc